Adwokat Lublin Anna Wieczorek

Współpraca

Indywidualna Kancelaria Adwokacka Jolanta Kossowska

Adw. Jolanta Kossowska ukończyła studia prawnicze na UMCS w Lublinie. Po studiach odbyła dwuletnią aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim, a potem trzyletnią aplikację adwokacką, również zakończoną egzaminem. Pracę jako adwokat rozpoczęła w 1983r. początkowo w Biłgoraju, w Zespole Adwokackim, a od 1990r. w Lublinie,  gdzie do chwili obecnej prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Kancelaria prowadzi sprawy z różnych zakresów, nie specjalizując się w konkretnej gałęzi prawa.Od wielu lat kancelaria szkoli aplikantów adwokackich po 2, 3 w cyklu szkoleniowym.Wszyscy dotychczasowi aplikanci zdali pomyślnie egzamin adwokacki i wykonują już zawód adwokata.

Pani Mecenas Kossowska jest doskonałym prawnikiem, posiada ogromną wiedzę i doświadczenie, którym zawsze chętnie dzieli się ze swoimi podopiecznymi i współpracownikami.

 

aplikant adwokacki Dariusz Leszczyński

absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, autor pracy magisterskiej napisanej pod kierownictwem prof. dr hab. Marka Mozgawy, dotyczącej przestępstw bójki i pobicia w polskim prawie karnym. Od 2013 roku członek Izby Adwokackiej w Lublinie. Jego zainteresowania zawodowe związane są z szeroko rozumianym prawem karnym, prawem cywilnym i prawem rodzinnym.

e-mail: darek.leszczynski@interia.pl

 

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE

http://agape.lublin.pl/