Adwokat Lublin

Jakie są przesłanki rozwodu?

Rozwód może zostać orzeczony, jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Cechy trwałości i zupełności muszą występować łącznie, ponieważ jeśli Sąd w trakcie postępowania stwierdzi, że rozkład jest trwały, ale nie zupełny (bądź odwrotnie), nie orzeknie o rozwodzie. Sytuacja, kiedy rozkład pożycia małżeńskiego jest co prawda zupełny, ale brak mu cechy trwałości jest natomiast podstawą do orzeczenia separacji (bliżej o separacji w kolejnych notkach).

Pożycie małżeńskie to według prawa trzy więzi – więź gospodarcza (czyli wspólne planowanie wydatków, zakupów, wspólna dbałość o dom i rodzinę itp.), więź emocjonalna oraz więź fizyczna. W postępowaniu o rozwód Sąd bada, czy te więzi jeszcze istnieją, a jeśli nie – kiedy ustała każda z nich.

Pomimo wystąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego Sąd może odmówić orzeczenia rozwodu, jeśli na takim orzeczeniu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. O ile przesłanka dobra dzieci jest dość jasna (prawo ma chronić rodzinę dla dobra dziecka, uznając, że dziecko, o ile to możliwe – powinno wychowywać się w pełnej rodzinie), to już przesłanka „sprzeczności z zasadami współżycia społecznego ” jest dość ogólna. Orzeczenie rozwodu może okazać się sprzeczne z zasadami współżycia społecznego zwłaszcza wówczas, gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory, wymaga pomocy moralnej i materialnej współmałżonka i rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę. Niekiedy przeciwko udzieleniu rozwodu mogą przemawiać względy natury społeczno-wychowawczej, które – jak stanowią wytyczne Sądu Najwyższego z 1968 r., nie pozwalają, by orzeczenie rozwodu sankcjonowało stan faktyczny powstały na tle złego traktowania, złośliwego stosunku do współmałżonka lub do dzieci albo na tle innych przejawów lekceważenia małżeństwa i rodziny lub obowiązków rodzinnych.

 

Nadto rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Kwestia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego zostanie omówiona w kolejnych wpisach.

1 comment

  • Leszek Mikrut

    Nie tak dawno Pani Adwokat bardzo mi pomogła. Nie w sprawie rozwodowej wprawdzie, ale w innej, w której inni prawnicy (z długoletnim stażem) rozkładali ręce, a na rozstrzygnięciu której bardzo mi zależało. Jest skuteczna, cholernie skuteczna! Dziękuję, Pani Anno W. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *