Category: Porady prawne

Jak zaskarżyć wyrok sądu?

 

Zaskarżanie wyroków sądu rożni się w zależności od tego, czy jest to sprawa karna, czy cywilna. Ogólne zasady są jednak zbliżone. Read More

Jakie są przesłanki rozwodu?

Rozwód może zostać orzeczony, jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Cechy trwałości i zupełności muszą występować łącznie, ponieważ jeśli Sąd w trakcie postępowania stwierdzi, że rozkład jest trwały, ale nie zupełny (bądź odwrotnie), nie orzeknie o rozwodzie. Sytuacja, kiedy rozkład pożycia małżeńskiego jest co prawda zupełny, ale brak mu cechy trwałości jest natomiast podstawą do orzeczenia separacji (bliżej o separacji w kolejnych notkach). Read More