Adwokat Lublin Anna Wieczorek

O Adwokat Annie Wieczorek

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie ukończyłam w 2009 roku. Moja praca magisterska dotyczyła nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w postępowaniu karnym, czyli w dużym skrócie – jakie środki mogą być stosowane zamiast tymczasowego aresztowania. Pracę magisterską pisałam pod kierownictwem dr hab.Katarzyny Dudki.

W okresie 01.01.2010 – 31.12.2012 r. odbyłam aplikację adwokacką w Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej Adw. Jolanty Kossowskiej w Lublinie. Dzięki doświadczeniu i opiece Pani Mecenas Kossowskiej nauczyłam się profesjonalizmu w wykonywaniu zawodu adwokata, zdobyłam szeroką wiedzę i praktykę, którą mogę wykorzystać obecnie w mojej samodzielnej pracy.

Od 2010 roku współpracuję z  Katolickim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE, gdzie udzielam pomocy głównie osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Od 27 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 r. współpracowałam z Ośrodkiem Porad Prawnych i Obywatelskich w Parczewie oraz  Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej – prowadzonym przez Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides w Lublinie.

W 2012 roku byłam koordynatorem Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie lubelskim, którego organizatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

W marcu 2013 roku zdałam z dobrym wynikiem egzamin adwokacki i od 1 sierpnia 2013 roku prowadzę własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/5. Jestem członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Lublinie.

Brałam udział w szkoleniach: „Wolontariusze w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem w Ośrodkach dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Polsce – aspekty prawne i psychologiczne” organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz „Środki  i sposoby zapobiegania wtórnej wiktymizacji oraz ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw” także organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zawód adwokata nie jest dla mnie tylko typową pracą, traktuję go bardziej jako misję. Staram się kierować zasadą, że prawo jest sztuką stosowania tego co dobre  i słuszne. Prawo od zawsze było moją pasją, ale dzięki praktyce w Kancelarii Pani Mecenas Jolanty Kossowskiej, a także dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem AGAPE nauczyłam się patrzeć na prawo z innej perspektywy – to prawo ma służyć ludziom, a nie odwrotnie.