Adwokat Lublin

Jak zaskarżyć wyrok sądu?

 

Zaskarżanie wyroków sądu rożni się w zależności od tego, czy jest to sprawa karna, czy cywilna. Ogólne zasady są jednak zbliżone.

W sprawach karnych w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku należy złożyć wniosek o uzasadnienie tego wyroku na piśmie (przykład: wyrok został ogłoszony przez sąd w poniedziałek 24 marca 2013 roku, zatem wniosek o uzasadnienie wyroku należy złożyć najpóźniej w poniedziałek 31 marca 2013 roku). Jest to termin nieprzekraczalny, ale w bardzo wyjątkowych sytuacjach (niezawinionych) może zostać przez Sąd przywrócony (o przywracaniu terminów w kolejnych notkach).  Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie jest tzw. zapowiedzią apelacji, ponieważ złożenie tego wniosku otwiera drogę do sporządzenia apelacji. Brak takiego wniosku powoduje, że apelacja nie może zostać skutecznie złożona. Po złożeniu wniosku, Sąd sporządza uzasadnienie wyroku na piśmie i wysyła wyrok wraz z uzasadnieniem na wskazany we wniosku adres.

Apelację sporządza się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem.

W sprawach cywilnych zasadniczo procedura wygląda tak samo (wniosek o uzasadnienie wyroku należy złożyć w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku, a następnie – po otrzymaniu wyroku wraz z uzasadnieniem, w ciągu 14 dni należy wnieść apelację).

Różnica polega jednak na tym, że brak złożenia w ciągu 7 dni wniosku o sporządzenie uzasadnienia na piśmie nie pozbawia strony prawa do wniesienia apelacji. W takim przypadku, gdy nie został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku, strona może złożyć apelację w ciągu 14 dni od chwili, kiedy upłynął termin do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku (czyli w ciągu 21 dni od ogłoszenia wyroku). Taki sposób zaskarżania  orzeczeń należy jednak traktować jako wyjątkowy, bowiem zawsze lepiej jest znać argumentację Sądu i odnieść się do niej w apelacji.

Natomiast przy samym sporządzaniu apelacji warto zasięgnąć  porady prawnej u profesjonalisty.

wzór wniosku o uzasadnienie

1 comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *